IValeria - Uhlolwe Kakhulu

UMary, uMduduzi wabahluphekayo UValeria Copponi ngoDisemba 2nd, 2020:

Bantwana bami abathandekayo, ngibona izinhliziyo zenu zivivinywa kanzima, kodwa ngithi kini: ningesabi, ngoba inyoka yasendulo ngeke ikwazi ukulimaza izingane zami ezilalela uYise Ongunaphakade. Qhubeka uphile futhi uqhubeke njengoba uhlala wenza. Izikhathi zingashintsha kodwa uthando nokunaka uYihlo anakho ngawe akusoze kwashintsha. Nginawe futhi ngihlale ngikulungele ukukuvikela ebubini. Bheka ukuthi baningi kangakanani abafowenu abakhathazekile abahlala kude nomusa oNgcwele, kepha wena unami: udeveli akakwazi ukwenza lutho olumelene nawe uma unegama lami ezindebeni zakho. Khumbula njalo ngezikhathi ezimnyama kakhulu ukuphinda igama likaJesu nelami: uzobona ukuthula nenjabulo kubuyela ngokuyisimangaliso ezinhliziyweni zakho. Kwangathi umthandazo ungahlala usezindebeni zakho: awusoze waba nomuthi ongcono. Ngaso sonke isikhathi phatha isikhali sami [iRosari] uhambe naso, usisebenzise ngezikhathi zesidingo ngokuqiniseka ukuthi uzolalelwa futhi uvikeleke kubo bonke ububi. UDeveli akukho angakwenza phambi kokukholwa kwakho kuNkulunkulu. Ngaso sonke isikhathi qiniseka ukuthi kuyo yonke imisebenzi emihle akukho lutho ngaphandle kothando nokuxolelwa okulandela izidalwa zabantu ezihlupheke kakhulu. Akekho kini ophelele, ngakho-ke kufanele uthandaze ungaphezi kuYihlo, Okunguye Kuphela Umuntu Ophelele. Zigcineni nihlanzekile emcabangweni ngaso sonke isikhathi, ngoba lapho-ke yonke imisebenzi yenu izonikeza imiphumela emihle nenani laso eliphelele.[1] IsiNtaliyane: daranno il cento pero, ukuhumusha okungokoqobo "kuzonikeza amaphesenti ayikhulu". Ngiyanibusisa, zingane zami; cela njalo emithandazweni yakho ukholo, oluzokuholela njalo endleleni eholela kuJesu. Ungesabi: sihlala sikuwe njalo.
 
 

Imibhalo yaphansi

1 IsiNtaliyane: daranno il cento pero, ukuhumusha okungokoqobo "kuzonikeza amaphesenti ayikhulu".
Posted in Imilayezo, Ukuvikelwa Ngokomoya, UValeria Copponi.