Ushintsho Olukhulu Ekugcineni Kwesizwe Sakho

Ntokazi yethu Umphefumulo Ongalindelekile ngo-Agasti 4, 1993:

 
Lo mlayezo ungenye yezindawo eziningi ezinikezwa iqembu lomkhuleko lamasonto onke. Manje imilayezo yabiwa nomhlaba:

Bantwana bakaNkulunkulu abahle, yimina, Umama wakho, okhuluma nawe manje. Nginithanda nonke, futhi nginilethela uthando lweNdodana yami. Siyajabula ngokulalela kwakho nokwethembela kwakho kuwe.

Iziphepho ezinkulu ziyakha, zingane zami. Ubabona ngokuqinisekile njengoba ubona ukuphuma kwelanga. Lokhu kuhlakanipha akuveli kini kepha kuyisipho esivela kuBaba. Khuluma iqiniso ngesibindi. Vikela ukholo lwakho. Yenza lokhu ngokuqonda. Thembela kunembeza wakho ukukuqondisa kulezi zindaba, futhi njalo qiniseka ukuthi ngisondele. Ngosizo lwami, konke okudingeka ukwenze ukuvula izinhliziyo zakho ngomkhuleko.

Ushintsho olukhulu esiphethweni sesizwe sakho kanye nokholo lwalo kuNkulunkulu kungekudala luzofika phezu kwakho, futhi ngiyanicela nonke ukuba nithandaze futhi ninikele ngezinhlupheko zenu ngenxa yalesi sizathu.  

Ezimpilweni zenu, zingane zami, kufanele nithandazele labo abangasoze; kufanele uthande labo abangakwazi; kufanele ube nethemba kulabo abangeke. Ngikutshele kaningi ukuthi ubulale [1]Bulala: ukuzijwayeza ukuzincisha ngokweqile; ukufa kimi nina uqobo, ukunikela lokhu njengezipho kuBaba; futhi ngicela uqhubeke ngale ndlela. Kepha bheka kwabancane [ukufakwa okuncane]: ukubamba ulimi lapho ufisa ukujezisa, ukwenzelwa okuncane okuncane, ukuhlupheka kwamazwana noma ukuziphatha okungafanele, ukunikela ngocezu lokudla olufiselekayo, noma ukusiza umuntu ompofu. Lezi yizimbali ezincane ezigcwalisa ingadi. Izihlahla ezinhle zama-rose ezigcwele ameva zinikezwa uNkulunkulu ngokwanele, zingane zami. Zikhathaze ngezimbali ezincane, lezo eziqoqa wonke amazolo bese zimunca imvula nelanga.

Nginithanda nonke, futhi nginishiya nesibusiso sami soMama kanye nesibonelelo sokwesekwa. Salani kahle zingane zami.

Lo mlayezo ungatholakala encwadini entsha: Lowo Okhombisa Indlela: Imilayezo Yezulu Yezikhathi Zethu Eziyaluzayo

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi

1 Bulala: ukuzijwayeza ukuzincisha ngokweqile; ukufa kimi
Posted in Umphefumulo Ongalindelekile, Imilayezo.