Pedro - Isiphepho Esikhulu

INdlovukazi Yethu Yokuthula ku UPedro Regis ngoJanuwari 26, 2021

Bantwana abathandekayo, uNkulunkulu uyashesha. Buyela Kuye okuthandayo futhi okulindele nge-Open Arms. Ungakhohlwa: kukho konke, uNkulunkulu kuqala. Ubuntu buhamba ezindleleni zokuzibhubhisa amadoda azilungiselele ngezandla zawo. Uqonde kwikusasa lobumnyama obungokomoya. Funa iNkosi ungahlali esonweni. Ungashiyi okufanele ukwenze kuze kube kusasa. NginguMama wakho futhi ngifuna ukukusiza. Lalela uBizo Lwami. Ungasuki emthandazweni. Ukuphahlazeka okukhulu komkhumbi [1]qhathanisa Ukuphuka Kakhulu Komkhumbi? wokholo kuzothinta labo abakude nomkhuleko futhi nokuphila ukukholwa. Phendukani futhi nithathe indima yenu yangempela njengamaKrestu. Qhubeka phambili endleleni yeqiniso. Yamukela iVangeli likaJesu Wami kanye nezimfundiso zeMagisterium yangempela yeSonto lakhe. Lona ngumyalezo engikunika wona namuhla egameni likaZiqu-zintathu oNgcwele. Ngiyabonga ngokungivumela ukuba ngikubuthele lapha futhi. Ngiyakubusisa egameni likaYise, neleNdodana nelikaMoya oNgcwele. Amen. Yiba nokuthula.
 

NgoJanuwari 25, 2021:

Bantwana abathandekayo, yiba mnene futhi uthobeke ngenhliziyo, ngoba kungaleyo ndlela kuphela ongakhula ngayo ezimpilweni zakho zikamoya. Yisho uYebo wakho Ocingweni lweNkosi. Shiya umhlaba. Nguwe Ongumnikazi weNkosi futhi Nguye kuphela okufanele umlandele futhi umkhonze. Ubuntu bungcoliswe yizinto ezintsha emhlabeni futhi uhamba ngobumpumputhe obungokomoya. Balekela konke okukuqhelelanisa neNdodana yami, uJesu. Lalela. Ngifuna ukuthi inkulumo nesenzo sakho kuhambisane neSifiso sikaNkulunkulu. Isiphepho esikhulu sizofika futhi umkhumbi omkhulu uzolimala kakhulu. [2]Kungenzeka ukuthi kubhekiswe ku "Barque of Peter", okusho iSonto. Ngihlupheka ngalokho okuza kuwe. Gobisa amadolo akho ngomkhuleko. Funa uJesu kuMthendeleko futhi wamukele izimfundiso zeMagisterium yangempela yeSonto lakhe. Phambili ukuvikela iqiniso. Lona ngumyalezo engikunika wona namuhla egameni likaZiqu-zintathu oNgcwele. Ngiyabonga ngokungivumela ukuba ngikubuthele lapha futhi. Ngiyakubusisa egameni likaYise, neleNdodana nelikaMoya oNgcwele. Amen. Yiba nokuthula. 

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi

1 qhathanisa Ukuphuka Kakhulu Komkhumbi?
2 Kungenzeka ukuthi kubhekiswe ku "Barque of Peter", okusho iSonto.
Posted in Imilayezo, UPedro Regis.