UMarco Ferrari - Ngokuthanda uJesu

Ntokazi yethu UMarco Ferrari NgeSonto ngoJuni 28, 2020 ngesikhathi somkhuleko weSonto lesi-4 enyangeni esemgqumeni we-Apparition eParatico (Brescia):
 
Bantabami abathandekayo nabathandekayo, ngiyajabula ukukuthola lapha ngomkhuleko. Bantwana abathandekayo, kuNhliziyo Engcwele kaJesu, enithanda kakhulu, ake sithi ndawonye: “Jesu, ngiyakuthanda! Jesu, ngiyakuthanda! Jesu, ngiyakuthanda! Jesu… ”Bantabami, Inhliziyo kaJesu iyajabula lapho niguqula izindumiso, ukunxusa nemithandazo yaba uthando kubazalwane nodadewenu, kubo bonke abafowenu nodadewenu. Bantwana abathandekayo, yingakho nginimema ukuba nithandane futhi nihambe niqonde ekukhanyeni kobungcwele; zingane, ukuthanda uJesu kusho ukwenza intando yakhe nokufakaza kuye ezimpilweni zakho. Bantabami, ukuthanda uJesu kusho ukumthanda futhi kakhulu — njengoba usho — okuyinkinga yabafowenu nalowo osondele kuwe. Ukuthanda uJesu kusho ukumthanda kulabo abahlupheka emzimbeni nangomoya, ukuthanda uJesu kusho ukungabheki kude nalabo abahlupheka ngenxa yobugovu babanye abafowethu, ukuthanda uJesu kusho ukuthanda iBandla eliNgcwele nokuthandazela ukungcweliswa kwakhe, ukuthanda UJesu usho umkhuleko onothando nosisa, futhi ngaphezu kwakho konke ukubuphila. Bantfwana, kutsandza Jesu kusho kuhlala nekukholwa kuye! Kwangathi Inhliziyo Yakhe Ethandekayo, ecebile ngesihe nangomusa, ingakubusisa njalo.
 
Ngiyanibusisa, bantwana, egameni likaNkulunkulu onguYise, kaNkulunkulu onguNdodana, kaNkulunkulu onguMoya Wothando. Amen. Ngiyananga nonke futhi nginibambe eduze Kwezinhliziyo Zethu! Ngibingelele, zingane zami.

 

Posted in UMarco Ferrari, Imilayezo, Eminye Imiphefumulo.