Kungani Umphefumulo Ongalindelekile?

Indoda yaseNyakatho Melika, efisa ukungadalulwa, esizombiza ngoWalter, yake yanomsindo omkhulu, yazikhukhumeza, yagcona inkolo yamaKhatholika, kwaze kwaba seqophelweni lokudabula ubuhlalu bukanina ezandleni zayo ezikhulekayo, ibasakaze ngaphesheya phansi. Ngemuva kwalokho wadlula ekuguqulweni okujulile.

Ngelinye ilanga, umngani wakhe no-Aaron, owayesanda kuguqulwa eMedjugorje, wanikeza uWalter incwadi yemiyalezo kaMary's Medjugorje. Ukuhamba nabo aye eKhathedrali leSakramente elibusisiwe ngesikhathi sekhefu lakhe lesidlo sasemini emsebenzini wakhe njengomthengisi wezezakhiwo, wayidlulisa imiyalezo futhi ngokushesha waba yindoda ehlukile.

Ngokushesha ngemuva kwalokho, wamemezela ku-Aaron, “Kunesinqumo okufanele ngisithathe empilweni yami. Ngidinga ukunquma ukuthi kufanele nginikele ngempilo yami kuMama kaNkulunkulu. ”

"Kuhle lokho, Walter," kuphendula u-Aaron, "kodwa kushaye u-9 ekuseni, futhi sinomsebenzi okufanele siwenze. Sizokhuluma ngalokho ngokuhamba kwesikhathi."

"Cha, ngidinga ukwenza leso sinqumo njengamanje," futhi uWalter wahamba.

Ngemuva kwehora, wabuyela ehhovisi lika-Aaron emomotheka futhi wathi, "Ngikwenzile!"

“Wenzeni?”

"Ngingcwelise impilo yami kuMama Wethu."

Kwaqala kanjalo-ke ukuzijabulisa noNkulunkulu noMama Wethu uWalter ayengakaze akuphuphe. Ngenkathi uWalter eshayela ebuya emsebenzini ngelinye ilanga, umuzwa ojulile esifubeni sakhe, njengesilungulela esingalimazi, samzuma ngokushesha. Kwakuwumuzwa wenjabulo onamandla kangangokuba wayezibuza ukuthi uzohlaselwa yinhliziyo yini, ngakho-ke wasusa umgwaqo onguthelawayeka. Wabe esezwa izwi ayekholelwa ukuthi nguNkulunkulu uBaba: “Umama Obusisiwe ukhethe wena ukuba usetshenziswe njengethuluzi likaNkulunkulu. Izokulethela izilingo ezinkulu nokuhlupheka okukhulu. Ngabe uzimisele ukukwamukela lokhu? ” UWalter wayengazi ukuthi lokhu kusho ukuthini — kuphela ukuthi wayecelwa ukuthi asetshenziswe ngandlela-thile njengethuluzi likaNkulunkulu. UWalter wavuma.

Kungekudala ngemuva kwalokho, uMama wethu waqala ukukhuluma naye, ikakhulukazi ngemuva kokuthola iSidlo Esingcwele. UWalter wayezwa izwi lakhe ngokusebenzisa izinto ezingaphakathi — ngamagama acace njengawakhe — bese eqala ukumqondisa, ukumlolonga nokumfundisa. Ngokushesha uMama wethu waqala ukukhuluma ngaye eqenjini lomkhuleko lamasonto onke elalikhula futhi lakhula.

Manje le milayezo, ekhuthaza, ebumba, ephonsela inselelo, futhi eqinisa insali ethembekile yalezi zikhathi, izikhathi zokugcina, isiyatholakala emhlabeni. Ngokubambisana, ayatholakala encwadini: Lowo Okhombisa Indlela: Imilayezo Yezulu Yezikhathi Zethu Eziyaluzayo. Le miyalezo, ebihlolisiswe abapristi abaningana futhi yatholakala ingenawo wonke amaphutha ezimfundiso, yamukelwa ngenhliziyo yonke ngu-Archbishop Emeritus Ramón C. Argüelles waseLipa.

Imilayezo evela kumphefumulo ongathandeki

Ushintsho Olukhulu Ekugcineni Kwesizwe Sakho

Ushintsho Olukhulu Ekugcineni Kwesizwe Sakho

Ukubuyiselwa kwemali yizimbali ezincane zothando.
Funda kabanzi
Abaningi benu bazobona ukubuya okujabulisayo kweNdodana yami.

Abaningi benu bazobona ukubuya okujabulisayo kweNdodana yami.

Namathela ngokuqinile kimi. Ukubusa kwesitha sekuzophela.
Funda kabanzi
Posted in Kungani imboni?.