Kungani uBaba uStefano Gobbi?

I-Italy (1930-2011) Umpristi, uMystic, kanye noMsunguli weMarian Movement of Prristi

Okulandelayo kuhunyushwe, ngokwengxenye, encwadini, ISEXWAYISO: Ubufakazi kanye neziprofetho zokukhanyiswa kwesazelo, Izahluko 252-253:

Ubaba uStefano Gobbi wazalelwa eDongo, e-Italy, enyakatho neMilan ngo-1930 futhi washona ngo-2011. Njengomuntu ophansi, waphatha i-ejensi yomshuwalense, wabe esekulandela ukubizelwa kubupristi, waqhubeka nokuthola udokotela emfundisweni engcwele nePontifical Lateran University eseRoma. Ngo-1964, wagcotshwa eneminyaka engama-34.

Ngo-1972, iminyaka eyisishiyagalombili kwaba ubupristi bakhe, uF. UGobbi wahamba uhambo lokuya e-Fatima, ePortugal. Ngenkathi ethandaza ethempelini le-Our Lady labanye abapristi abalahlile amagama abo futhi bezama ukuzakhela izinhlangano zokuhlubuka eSontweni LamaKatolika, wezwa izwi leNkosikazi yethu limncenga ukuthi aqoqe abanye abapristi abazimisele ukunikezela bona uqobo baqonde kwi-Illusionsate inhliziyo kaMariya futhi bahlanganiswe ngokuqinile noPapa neSonto. Lesi kwakuyindawo yokuqala yamakhulu ezinto ezingaphakathi uFr. UGobbi wayezothola phakathi nempilo yakhe yonke.

Kuqondiswe yile milayezo evela ezulwini, uF. UGobbi wasungula iMarian Movement of Prists (MMP). Imiyalezo yeLady yethu kusuka ngoJulayi 1973 kuya kuDisemba 1997, ngokusebenzisa izindawo eziya kuF. UStefano Gobbi, ushicilelwe encwadini, KubaPristi, Amadodakazi Akho Wethu Othandekayo, eye yathola i-Imprimatur yamakhadinali amathathu nababhishobhi abaningi nababhishobhi emhlabeni wonke. Okuqukethwe kungatholakala lapha: http://www.heartofmaryarabic.com/wp-content/uploads/2015/04/The-Blue-Book.pdf

Ekwethulweni kwe-de facto handbook yeMMP: KubaPristi, Amadodakazi Akho Wethu Othandekayo, isho ngokunyakaza:

Kungumsebenzi wothando iNhliziyo eyiMariya enguMariya evusa eBandleni namuhla ukusiza zonke izingane zakhe ukuba ziphile, ngethemba nethemba lokuhlangana, izikhathi ezibuhlungu zokuhlanzwa. Kulezi zikhathi zobungozi obukhulu, Umama kaNkulunkulu kanye naleli Bandla uthatha isinyathelo ngaphandle kokungabaza noma angaqiniseki ukusiza kuqala abapristi, abangamadodana wokuphakanyiswa kwakhe ngumama. Ngokwemvelo, lo msebenzi wenza izinsimbi ezithile; futhi ngendlela ethile, kukhethwe uDon Stefano Gobbi. Ngani? Kwenye indinyana yale ncwadi, kuchazwa le ncazelo elandelayo: “Ngikukhethile ngoba uyithuluzi elincane kunabo bonke; ngalokho akekho oyothi lo ngumsebenzi wakho. I-Marian Movement Yabaphristi kumele ibe ngumsebenzi wami ngedwa. Ngobuthakathaka bakho, ngizobonisa amandla ami; ngobugwala bakho, ngizobonisa amandla ami ” (umlayezo kaJulayi 16, 1973). . . Ngale nhlangano, ngibiza zonke izingane zami ukuthi zizinikezele enhliziyweni yami, futhi zisakaze yonke imidwebo yomkhuleko.

UFr. UGobbi usebenze ngokungakhathali ukufeza ukuthunywa kwethu iNew Lady ephethwe kuye. NgoMashi ka-1973, abapristi abacishe babe amashumi amane babejoyine iMarian Movement Yabapristi, futhi ngasekupheleni kuka-1985, uF. UGobbi wayegibele izindiza ezindiza ezingaphezu kuka-350 futhi uthathe uhambo oluningi ngemoto nangesitimela, ehambela amazwekazi amahlanu kaningana. Namuhla le nhlangano ikhomba ubulungu bekhadinali nababhishobhi abangama Katolika abangaphezu kuka-400, abapristi bamaKhatholika abangaphezulu kuka-100,000 XNUMX, kanye nezigidi zamaKatolika emhlabeni wonke, ngemisho yomkhuleko kanye nokwabelana ngobudlelwano phakathi kwabaphristi futhi bethembekile kuzo zonke izingxenye zomhlaba.

NgoNovemba wonyaka we-1993, i-MMP e-United States, eyayizinze eSt. Francis, Maine, yathola isibusiso sikapapa esisemthethweni sivela kuPapa John Paul II, owagcina ubudlelwane obusondelene noFr. UGobbi futhi wayegubha iMass kanye naye esontweni lakhe eliyimfihlo laseVatican minyaka yonke.

Imiyalezo iNew Lady yethu ayinikeza uFr. UGobbi ngokusebenzisa izindawo ezingaphakathi kwezinye zezinto eziningi kakhulu futhi ezinemininingwane mayelana nokuthanda abantu bakhe, ukusekela kwakhe njalo abapristi bakhe, ukushushiswa okuzayo kweSonto, nalokho akubiza ngokuthi “iPentekosti Yesibili,” elinye igama lesisho Ukukhanyiselwa Konembeza Wayo Yonke Imiphefumulo. KulePentekosti Yesibili, uMoya kaKristu uzongena kuwo wonke umphefumulo ngamandla nangobunono ukuthi esikhathini semizuzu emihlanu kuya kweyishumi nanhlanu, wonke umuntu uzobona impilo yakhe yesono. Imiyalezo yaseMarian eya kubaba uGobbi ibonakala sengathi ixwayisa ngokuthi lo mcimbi (futhi emva kwalokho iSimangaliso esithenjisiwe kanye nokuhlawuliswa noma ukujeziswa) kwakufanele kwenzeke ngasekupheleni kwekhulu lamashumi amabili. [Umyalezo # 389] Imiyalezo ye-Our Lady of Good Impumelelo iphinde futhi ibalule ukuthi eminye yale micimbi izokwenzeka "ngekhulu lamashumi amabili." Ngakho-ke yini echaza lokhu kuhluka emugqeni wesikhathi womhlaba?

“Ngikwelula isikhathi sesihe ngenxa yezoni. Kepha maye kubo uma bengasazi lesi sikhathi sokuvakashelwa Kwami. ” (Idayari yaseSt Faustina, # 1160)

Emiyalezweni kaMama Obusisiwe kuFr. UGobbi, uthe,

"Sekukaningi ngingenelela ukuze ngihlehlise phambili ekuqaleni kwecala elikhulu, lokuhlanzwa kwalesi sizwe esimpofu, manje esiphethwe yimimoya yobubi." (#553)

Futhi kuFr. Uveze uGobbi:

"... Ngakho-ke ngiphumelele futhi ukuhlehlisa isikhathi sokujeziswa okunqunywe ngobulungiswa bukaNkulunkulu kubantu esibe sibi kakhulu kunangesikhathi sezikhukhula." (# 576).

Kepha manje, kubonakala sengathi uNkulunkulu akabe esalibala. Imicimbi umama kaBusisiwe ayibikezela kuFr. UStefano Gobbi manje useqalile.

Note: Eminyakeni engaba ngu-23 eyedlule, owesilisa nowesifazane eCalifornia, ababehlala ndawonye impilo yesono, bathola ukuguquka okukhulu ngoMusa Waphezulu. Lokhu kuholele ekutheni baphenduke futhi bangene emshadweni wesakramente. Ngesikhathi sokuguquka kwabo, indoda yaqala ngokuzwakalayo ukuzwa izwi likaJesu (okubizwa ngokuthi “izindawo”). Wayengasenayo ikhathalogi noma ukuqonda kweCatholic Faith, ngakho izwi likaJesu lamethusa futhi lamuphatha. Yize amanye amazwi eNkosi eyisixwayiso, wachaza izwi likaJesu njengokuthi lihle njalo futhi limnene. Ubuye futhi wavakashelwa ngabakwaSt. Pio kanye nezindawo ezivela eSt Thérèse de Lisieux, uSt. Catherine waseSiena, uSt. Michael Ingilosi enkulu kanye nenqwaba evela kwi-Our Lady ngenkathi ephambi kwe-Happy Sacrament. Ngemuva kokudlulisela ngeminyaka emibili yemiyalezo nezimfihlo (ezaziwa kuphela yile ndoda futhi kumenyezelwe esikhathini esizayo esaziwa yiNkosi kuphela) izindawo zema. UJesu watshela indoda, "Ngizoyeka ukukhuluma nawe manje, kepha Umama wami uzoqhubeka nokuhola."Lo mbhangqwana uzizwe ubizwe ukuthi uqale isithangami seMarian Movement noma Abapristi lapho bezokuzindla ngemilayezo ye-Our Lady to Fr. Stefano. Cishe ngaleso sikhathi, izifanekiso ezingcwele ezingcwele nezithombe zaqala ngokungenamkhawulo ukugcwala kwamafutha amnandi ngenkathi kubethelwa nesithombe sikaSt. UPio wopha (enye yalezo zithombe manje isilengiswe eMarian Center etholakala kwi-Divine Mercy Shrine eMassachusetts). Kwakuyiminyaka emibili kulezi zakhi ukuthi amazwi kaJesu agcwaliseka: uLady wethu waqala ukumhola, kepha Ngendlela emangalisa kakhulu. Ngesikhathi semigodi, nangezinye izikhathi, lo muntu wayebona "esemoyeni" phambi kwakhe izinombolo zemiyalezo evela kulowo obizwa ngokuthi “Blue Book, " iqoqo lezambulo uLady wethu azinika uFr. UStefano ushayele "KuBapristi Bamadodana Ethu Ethandekayo. Kuyaphawuleka ukuthi indoda le iyayenza hhayi funda IBlue Book kuze kube namuhla (njengoba imfundo yakhe ilinganiselwe kakhulu futhi unokukhubazeka kokufunda). Kuyo yonke le minyaka, lezi zinombolo ezakha imizimba yazo ziyaqinisekisa ngezikhathi ezingenakubalwa izingxoxo ezizenzakalelayo emigodini yazo, futhi namuhla, imicimbi eyenzeka emhlabeni wonke. Lokho wukuthi, uF. Imiyalezo kaGobbi ayizange ihluleke kepha manje sebethola ukufezeka kwabo ngesikhathi sangempela.

Noma nini lapho lezi zinombolo zitholakala ku-Countdown to the Kingdom, sizazenza zitholakale lapha.

 


Ngokuzinikezela okusebenzayo kwamandla kweMarian, oda incwadi, Ukuphambuka Kwengubo KaMariya: Ukubuyiselwa Kokomoya Ngosizo lwezulu, kugqugquzelwe uMbhishobhi Omkhulu uSalvatore Cordileone kanye noMbhishobhi Myron J. Cotta, kanye nalesihambisana nalokhu Ingubo kaMariya Ukulungiswa Ijenali Yomkhuleko, echibini www.marysmantleConsecration.com.

UColin B. Donovan, STL, "Marian Movement of Prists," Izimpendulo Zesazi se-EWTN, ezingena ngoJulayi 4, 2019, https://www.ewtn.com/expert/answers/MMP.htm

Bheka ngenhla futhi www.marysmantleConsecration.com.

INdlunkulu Yesizwe Yenhlangano Yabaphristi baseMarian eMelika e-United States, INkosikazi Yethu Ikhuluma NabaPristi Bayo Abathandekayo,th Uhlelo (Maine; 1988) k. xiv.

Ibid. k. xii.

Imiyalezo evela kubaba uStefano Gobbi

Umphefumulo WaseCalifornia - uNkulunkulu Unawe!

Umphefumulo WaseCalifornia - uNkulunkulu Unawe!

Nginilungiselela ukubusa kwakhe kothando nokuthula.
Funda kabanzi
Umphefumulo WaseCalifornia - Umsebenzi Engiwuphathise Wena

Umphefumulo WaseCalifornia - Umsebenzi Engiwuphathise Wena

Letha imiphefumulo endaweni ebiyelwe yeNhliziyo Yami Engaphelele.
Funda kabanzi
Umphefumulo WaseCalifornia - Amandla Esihogo Angeke Anqobe

Umphefumulo WaseCalifornia - Amandla Esihogo Angeke Anqobe

UJesu wasungula iSonto Lakhe Phetro.
Funda kabanzi
Umphefumulo WaseCalifornia - Isonto Lokuhlupheka

Umphefumulo WaseCalifornia - Isonto Lokuhlupheka

Ngokushesha kusuka ezinhlungwini zethu, inkathi entsha ...
Funda kabanzi
Umphefumulo WaseCalifornia - Imisebe Yobukhazikhazi Bami

Umphefumulo WaseCalifornia - Imisebe Yobukhazikhazi Bami

Sabalalisa imisebe yokholo ngalesi sikhathi sokuhlubuka okukhulu.
Funda kabanzi
Umphefumulo WaseCalifornia - INkosi Iyeza

Umphefumulo WaseCalifornia - INkosi Iyeza

Woza nomama wakho uzohlangana naye.
Funda kabanzi
Umphefumulo WaseCalifornia - Isikhathi Sokulingwa Okukhulu

Umphefumulo WaseCalifornia - Isikhathi Sokulingwa Okukhulu

Isikhathi sokuqulwa kwecala sesifikile ...
Funda kabanzi
Umphefumulo waseCalifornia - UMvikeli noMvikeli

Umphefumulo waseCalifornia - UMvikeli noMvikeli

... ezenzakalweni ezibuhlungu ezikulindile.
Funda kabanzi
Umphefumulo WaseCalifornia - Ihora Lobumnyama

Umphefumulo WaseCalifornia - Ihora Lobumnyama

Ingabe ukhaphela iNdodana yomuntu ngokuqabula?
Funda kabanzi
Umphefumulo WaseCalifornia - Isikhathi Sokulingwa Sesifikile

Umphefumulo WaseCalifornia - Isikhathi Sokulingwa Sesifikile

... ngenxa yobulukhuni bezinhliziyo.
Funda kabanzi
Ingabe Ukungcweliswa kweRussia Kwenzeka?

Ingabe Ukungcweliswa kweRussia Kwenzeka?

Umbuzo obaluleke kakhulu ... nokuphikisana.
Funda kabanzi
Umphefumulo WaseCalifornia - Konke Okuzofezwa

Umphefumulo WaseCalifornia - Konke Okuzofezwa

Kuholela ePhentekoste elisha.
Funda kabanzi
Umphefumulo WaseCalifornia - Uthembekile, Uyashesha, Futhi Uyalalela

Umphefumulo WaseCalifornia - Uthembekile, Uyashesha, Futhi Uyalalela

Ngemuva kwalokho uKrestu uzobuya ukubuyisa ukuBusa kwakhe kothando.
Funda kabanzi
Umphefumulo WaseCalifornia - Yiba Nethemba Kumama Wakho

Umphefumulo WaseCalifornia - Yiba Nethemba Kumama Wakho

Yiba ngofakazi bokholo kulezi zikhathi zokuhlubuka okukhulu.
Funda kabanzi
Umphefumulo WaseCalifornia - Impendulo Yakho

Umphefumulo WaseCalifornia - Impendulo Yakho

Isikhathi sokulwa silungile.
Funda kabanzi
Umphefumulo waseCalifornia - Bheka ePharadesi

Umphefumulo waseCalifornia - Bheka ePharadesi

Isintu sihamba ngomgwaqo wokuvukela.
Funda kabanzi
Umphefumulo WaseCalifornia - Ugibe Lokudangala

Umphefumulo WaseCalifornia - Ugibe Lokudangala

Phendula ngomkhuleko oqhubekayo futhi oqinisiwe.
Funda kabanzi
Umphefumulo WaseCalifornia - NgoMgqibelo Wosizi Lwami Olukhulu

Umphefumulo WaseCalifornia - NgoMgqibelo Wosizi Lwami Olukhulu

Namuhla, ngikuqoqela ezingalweni Zami zobumama ...
Funda kabanzi
Umphefumulo WaseCalifornia - Ihora Losizi Lwami Olukhulu

Umphefumulo WaseCalifornia - Ihora Losizi Lwami Olukhulu

ISonto lenziwe lafana neNdodana yami, ngobuso bayo kanye nokulahlwa ...
Funda kabanzi
Umphefumulo WaseCalifornia - Izikhathi Zempi

Umphefumulo WaseCalifornia - Izikhathi Zempi

Le yimpi yami enkulu! Lokho okubonayo nokuthi uphila ngani kuyingxenye yecebo lami.
Funda kabanzi
Ngivula Incwadi Evaliwe

Ngivula Incwadi Evaliwe

Nginivulela iNcwadi ebekwe uphawu, ukuze izimfihlo ezikuyo zembulwe.
Funda kabanzi
UFr. UStefano Gobbi - Ngabelana Lawa Mahora Ezinhlungu

UFr. UStefano Gobbi - Ngabelana Lawa Mahora Ezinhlungu

Nami ngihlanganyela nawe ekuzipheni la mahora obuhlungu obukhulu.
Funda kabanzi
UFr. UStefano-Gobbi - Ukunciphisa Ubulungiswa

UFr. UStefano-Gobbi - Ukunciphisa Ubulungiswa

I-Lady yethu, # 282, Januwari 21, 1984:… lezi zinhlelo ezimbi zingavikeleka kuwe, izingozi zing ...
Funda kabanzi
UFr. UStefano Gobbi - Ukukhanya Konembeza

UFr. UStefano Gobbi - Ukukhanya Konembeza

Kuzoba njengesigwebo esincane.
Funda kabanzi
UFr. UStefano-Gobbi - UMama Wethu nguMphongolo

UFr. UStefano-Gobbi - UMama Wethu nguMphongolo

INkosikazi yethu, ngoJulayi 30, 1986 Ngesikhathi sikaNowa, ngokushesha ngaphambi kukazamcolo, labo iNkosi eyayinayo ...
Funda kabanzi
Posted in Imilayezo, Kungani imboni?.