Kungani uJennifer?

UJennifer ungumama osemusha waseMelika nomama wekhaya (isibongo sakhe sigodliwe ngesicelo somqondisi wakhe wezomoya ukuze ahloniphe ubumfihlo bomyeni wakhe nomndeni wakhe.) Wayeyilokho, mhlawumbe, okwakungabizwa ngokuthi ngumKatolika "ojwayelekile" ohamba ngeSonto owayazi okuncane ngenkolo yakhe ngisho nangaphansi kweBhayibheli. Wake wacabanga ngesinye isikhathi ukuthi “iSodoma neGomora” kwakungabantu ababili nokuthi “ama-Beatitudes” kwakuyigama leqembu lomculo we-rock. Kwathi-ke, ngesikhathi seMisa ngeMisa ngolunye usuku, uJesu waqala ukukhuluma ngokuzwakalayo enikeza imiyalezo yothando futhi emxwayisa ethi, “Ingane yami, ungisandiso somyalezo Wami Wesihe Saphezulu. ” Kusukela imiyalezo yakhe igxile kakhulu kobulungiswa lokho kumele beze ezweni elingaphenduki, empeleni bagcwalisa ingxenye yokugcina yomyalezo weSt. Faustina:

… Ngaphambi kokuba ngize njengoJaji onobulungisa, ngiqala ngivule kakhulu umnyango wesihe Sami. Owenqaba ukudlula emnyango wesihe Sami kufanele adlule ngomnyango wobulungiswa Bami…-Isihe Saphezulu Emphefumulweni Wami, Idayari yaseSt Faustina, n. 1146

Ngolunye usuku, iNkosi yamyalela ukuthi ethule imiyalezo yakhe kuYise oNgcwele, uPapa John Paul II. UFr. USeraphim Michaelenko, iphini lomphathi wohlu lwezincwadi lukaSt Faustina, wahumusha imiyalezo kaJennifer ngesiPolish. Wabhuka ithikithi elibangise eRoma futhi, kukho konke okungahambi kahle, wazitholela yena nabangane bakhe emaphethelweni angaphakathi eVatican. Uhlangane noMonsignor Pawel Ptasznik, umngani osondelene futhi obambisene noPapa kanye noNobhala Wezwe wasePoland weVatican. Le milayezo idluliselwe kuKhadinali Stanislaw Dziwisz, unobhala uqobo lukaJohn Paul II. Emhlanganweni wokulandela, uMsgr. UPawel uthe, "Sakaza imiyalezo emhlabeni nganoma iyiphi indlela ongayenza."

Imiyalezo evela kuJennifer

UJennifer - Ihora Liyeza

UJennifer - Ihora Liyeza

Ihora lapho isintu sizobona iqiniso lomphefumulo wakhe.
Funda kabanzi
UJennifer - Izintaba Ziyovuka

UJennifer - Izintaba Ziyovuka

Umhlaba usabela ezonweni zakho ...
Funda kabanzi
UJennifer - Ubuhlalu Bokukhanya

UJennifer - Ubuhlalu Bokukhanya

IRosari izobhoboza ubumnyama.
Funda kabanzi
UJennifer - Ukubiza abaProfethi

UJennifer - Ukubiza abaProfethi

Sukuma ungesabi.
Funda kabanzi
UJennifer - Umhubhe Omusha Esikhathini

UJennifer - Umhubhe Omusha Esikhathini

Ukuzamazama okukhulu nokubala igazi labangenacala.
Funda kabanzi
UJennifer - Iwebhu Lizokonakaliswa

UJennifer - Iwebhu Lizokonakaliswa

Inkululeko inikezwa ukwenza intando kaNkulunkulu.
Funda kabanzi
UJennifer - Uphi Ukuthenjwa Kwakho?

UJennifer - Uphi Ukuthenjwa Kwakho?

Ingabe uhlukanisa Mina noma wena?
Funda kabanzi
UJennifer - The Shadows of Russia and China

UJennifer - The Shadows of Russia and China

Emnyango waseMelika.
Funda kabanzi
UJennifer - Ukuzamazama Okukhulu

UJennifer - Ukuzamazama Okukhulu

Ihora Elikhulu lokukhanya liza.
Funda kabanzi
UJennifer - Umbono Wesixwayiso

UJennifer - Umbono Wesixwayiso

Bazowubona umphefumulo wabo njengoba ngibona.
Funda kabanzi
UJennifer - Ukulungiswa Okukhulu kuyeza

UJennifer - Ukulungiswa Okukhulu kuyeza

Isintu asisakwazi ukucasha.
Funda kabanzi
UJennifer - Asikho Isikhathi

UJennifer - Asikho Isikhathi

Isintu sesilahlekelwe ukwazi ngesono.
Funda kabanzi
UJennifer - Izingane Zami Zilwa Nobuhlanga

UJennifer - Izingane Zami Zilwa Nobuhlanga

Akuwona umbala wesikhumba somuntu obangela ukwahlukana: yisono.
Funda kabanzi
UJennifer - Vukani Bantwana Bami!

UJennifer - Vukani Bantwana Bami!

Ungene eGetsemane yakho.
Funda kabanzi
UJennifer - Kuza Ukulungiswa Okukhulu

UJennifer - Kuza Ukulungiswa Okukhulu

Lapho isihe Sami singasafunwa kumele kufike ukwahlulela.
Funda kabanzi
UJennifer - Ukuqaqa Kuqalile

UJennifer - Ukuqaqa Kuqalile

Kuza ukuzamazama okukhulu maduze.
Funda kabanzi
UJennifer - Eziphephelweni

UJennifer - Eziphephelweni

Ngibiza izingane Zami ukuba zibalekele Inhliziyo Yami Engcwele Kakhulu, ngoba yilapho kuphela lapho nizothola khona isiphephelo.
Funda kabanzi
UJennifer - The Winds of Spring

UJennifer - The Winds of Spring

Ngiyakhala namuhla bantwana Bami kodwa yibo abahlulekayo ukulalela izixwayiso Zami ezizokhala kusasa.
Funda kabanzi
UJennifer - Umphikukristu useduze

UJennifer - Umphikukristu useduze

UJesu ku: Kungakho kubalulekile ukuthi uhlale uphapheme futhi uqaphele ukuza ...
Funda kabanzi
UJennifer - Isikhathi Sokuthula

UJennifer - Isikhathi Sokuthula

UJesu ku: Ngane yami, ngithumele iziphepho nokuzamazama komhlaba kulomhlaba ngaphambili njengesibonakaliso esidingeka umuntu…
Funda kabanzi
UJennifer - Izinhlupho Zezinambuzane Nezifo

UJennifer - Izinhlupho Zezinambuzane Nezifo

Jesus to, Novemba 18, 2004: Abantu bami, ukukhanya kuzofika kwehlele isintu. Imisebe ngayinye ekhanyayo ...
Funda kabanzi
UJennifer - Njengama-Boxcars

UJennifer - Njengama-Boxcars

UJesu ku: Abantu bami, labo kini abaqhubeka ngokungazinaki izicelo zami maduze bazolethwa emadolweni ...
Funda kabanzi
UJennifer - Ukuzamazama Okukhulu

UJennifer - Ukuzamazama Okukhulu

UJesu ku:… ukuzamazama okukhulu sekuzofika emhlabeni sekuqale ukukhombisa isintu ukujula ...
Funda kabanzi
Posted in Imilayezo, Kungani imboni?.