UGisella - Futhi Isikhathi Sesibusiso

Ntokazi yethu UGisella Cardia on Disemba 22nd, 2020:

Zingane zami, ngiyabonga ngokuba lapha emthandazweni. Bantwana, bancane bami, mina, uMama wenu, ngihlala nginani njalo. Khumbula ukuthi lesi yisikhathi esibi kunazo zonke esake saziwa isintu, kodwa naphezu kwakho konke, lesi yisikhathi sezibusiso; umhlambi omncane uzobusiswa ukuze uqiniswe lapho ubhekene nanoma yimuphi umcimbi. Bheka ekujuleni kwezinhliziyo zakho futhi uzothola injabulo yempilo evuselelwe, amandla azokwenza ububi babalekele phambi kwakho. INkosi inezipho eziningi kakhulu ezihlelelwe wena; thokoza ngokufika koMsindisi. Thandazela iMelika, ngoba ukungqubuzana phakathi kosopolitiki naphakathi kwabafowethu kuzoba namandla kakhulu. Qaphela: maduzane kuzoba khona ama-aval. Manje ngikushiya nesibusiso sami esiNgcwele egameni likaYise neleNdodana nelikaMoya oNgcwele. Amen.
Posted in UGisella Cardia, Imilayezo, Ukuvikelwa Ngokomoya.