UGisella - Amasosha Ami Wokukhanya

Ntokazi yethu UGisella Cardia ngoFebhuwari 13, 2021: 

Zingane zami, ngiyabonga ngokuba lapha emthandazweni. Bantwana bami abathandekayo, ngithanda ukunibeka kanjani phambili phakathi kwabalwa nami, amasosha ami okukhanya: fanelekeni, thanda uJesu wami; ungadangali, kodwa thanda ngenkuthalo. Bantwana, kulesi sikhathi iningi lenu lizoguqulwa ligcwaliswe ngoMoya oNgcwele ukuze nikwazi ukuba nokukhanya kwethu; abanye abaningi bazozizwa bengenalutho, bacishe babe nomqondo wokungabi nayo induduzo kaNkulunkulu. Lesi simo sizokwenza uhlupheke kakhulu, kodwa ungesabi, uNkulunkulu akasoze akushiya. Lesi sifundazwe sizokwenza uqonde ukuthi kunjani lapho uhamba - noma ungazi, nokuthi ungakuholelaphi.[1]isib. ukuphelelwa yithemba, ukulahlekelwa ukholo, njll. Khumbula ukuthi lokhu kuhlupheka kuzobe kungokwenyuka komoya wakho. Zingane, sinilungiselela Isexwayiso:[2]qhathanisaUsuku Olukhulu Lokukhanya; bona bakithi esibekelwe uzobuya unamandla kunakuqala, ngokholo nangomkhuleko, ngakho ungesabi - ukuhlupheka kuzoletha uGrace. Thandazani zingane, ngoba amadoda amabi azokwenza inhlekisa ngalesi sintu, asise kwalasha, kepha wena kufanele ulwe futhi uthande: akekho ozothinta insali yami ethembekile. Manje ngikushiya nesibusiso sami sikamama, egameni likaYise, leleNdodana nelikaMoya oNgcwele, Amen.


 

Ukufunda okuhlobene

Isikhathi Sethu Sempi

Ibhubesi Lwethu Elimncane

UGideyoni Omusha

 

Imibhalo yaphansi

Imibhalo yaphansi

1 isib. ukuphelelwa yithemba, ukulahlekelwa ukholo, njll.
2 qhathanisaUsuku Olukhulu Lokukhanya; bona bakithi esibekelwe
Posted in UGisella Cardia, Imilayezo, Isexwayiso, Ukuphindaphinda, Isimangaliso.